DENNE DELEN AV HJEMMESIDEN ER UNDER ARBEID
Side 1 av 5
Borggata 9 innvendig arbeid
Borggata 9 innvendig arbeid
Side 2 av 5
 
 
Side 3 av 5
 
 
Side 4 av 5
 
 
Side 5 av 5
 
 
Side 1 av 6
Øvrestabekkgård 62 leiligheter + 2 etasjer kontorlokaler
Øvrestabekkgård 62 leiligheter + 2 etasjer kontorlokaler
Side 2 av 6
 
 
Side 3 av 6
 
 
Side 4 av 6
 
 
Side 5 av 6
 
 
Side 6 av 6
 
 
Side 1 av 9
Jongskole utvendig og innvendig arbeid
Jongskole utvendig og innvendig arbeid
Side 2 av 9
 
 
Side 3 av 9
 
 
Side 4 av 9
 
 
Side 5 av 9
 
 
Side 6 av 9
 
 
Side 7 av 9
 
 
Side 8 av 9
 
 
Side 9 av 9
 
 
Side 1 av 5
Greger Gramsvei utvenndig og innvendig arbeid
Greger Gramsvei utvenndig og innvendig arbeid
Side 2 av 5
 
 
Side 3 av 5
 
 
Side 4 av 5
 
 
Side 5 av 5
 
 
Side 1 av 10
Øygard veien 13 utvendig og innvendig arbeid
Øygard veien 13 utvendig og innvendig arbeid
Side 2 av 10
 
 
Side 3 av 10
 
 
Side 4 av 10
 
 
Side 5 av 10
 
 
Side 6 av 10
 
 
Side 7 av 10
 
 
Side 8 av 10
 
 
Side 9 av 10
 
 
Side 10 av 10
 
 
Side 1 av 5
Hammerborgsgata 2,3,5 etasjer innvendig arbeid
Hammerborgsgata 2,3,5 etasjer innvendig arbeid
Side 2 av 5
 
 
Side 3 av 5
 
 
Side 4 av 5
 
 
Side 5 av 5
 
 
Side 1 av 4
Darresgata 69 leiligheter. Innvendig og utvendig arbeid
Darresgata 69 leiligheter. Innvendig og utvendig arbeid
Side 2 av 4
 
 
Side 3 av 4
 
 
Side 4 av 4
 
 
Yongstorget Sparebank 1. Total 7 etasjer. 4-5 pågar
Yongstorget Sparebank 1. Total 7 etasjer. 4-5 pågar